TACHLES  program 2018

·         Bevarelse af den traditionelle religiøse midterlinje baseret på Halacha. 
Bevarelse af enhedsmenigheden.

·         Hensyn til økonomisk svagt stillede medlemmer mht. ligning og stadeplads gebyr.

·         Styrke ny- og genindmeldelser.

·       Bedre information til personer i blandede ægteskaber, hvor kun den ene part
kan være MT/DJS-medlem.

·         Hurtigere info fra DF & RS-møderne til medlemmerne.

·         Styrke jødisk undervisning for børn og unge.

·         Styrke jødisk ungdomsarbejdet.

·         Styrke børnefamilie arrangementer.

·         Børneshabbat gudstjenester og undervisning m/efterfølgende frokost.

·       Undersøge muligheder for jødisk kursussted tæt på naturen til lejre og seminarer
og naturligvis med kosher forplejning.

·         Årligt MT/DJS - arrangement for medlemmer, der bor udenfor Sjælland.

·         Styrke MT-kontoret samt finde administrative besparelser.

·         Værne om MT/DJS’s navn og omdømme i Danmark og internationalt.

·         MT/DJS skal være mere synlig i det danske samfund gennem oplysning.

·        Skærpet opmærksomhed på antisemitisk og -israelsk presseomtale,
samt hurtig reaktion gennem danske medier.

·         Bakke aktivt op om import af israelske varer, kunst og kultur.

·         Støtte til jøder i nød i og udenfor Danmark via en fond.

 

Læs mere om de opstillede kandidater ved DF ved klik i menu'en

 

TACHLES betyder ”Lad os komme til sagen” eller ”sagens kerne er -”

 

       Udarbejdet 29.10.2018 af

       Gitta Meyer og David M. Gerschwald.