Jeg ønsker i en periode at medvirke til,
hvad jeg anser for forbedringer indenfor DJS.

Præsentation:

Igennem en årrække, - egentlig fra jeg var 10-11 år, har jeg uafbrudt deltaget mere eller mindre i foreningsarbejde indenfor Mosaisk Troessamfund/Det Jødiske Samfund. Fra mælkedreng i Carolineskolen som 10-årig, videre som den yngste valgte til hovedbestyrelsen i Hakoah som 13-årig, til forskellige poster indenfor foreningslivet i et bredt antal foreninger.

I min præsidentperiode for Danmark Loge, tog jeg initiativ til at få indført en i Danmark offentlig mindedag for Holocaustofrene (27.januar). Med en velkvalificeret komité (i alt 4 personer) lykkedes det som bekendt, og 30. april 2002 var en stor dag, da jeg modtog Folketingets bekræftelse heraf….

Og så indtil nu, hvor jeg varetager de mangeartede og forskellige funktioner i forbindelse med dødsfald indenfor DJS.

Målsætning. 

” fra vugge til grav ”

En endnu bredere indsats for ungdommen.
Jeg anerkender til fulde de bestræbelser der er foretaget for de unge til at imødegå
den voksende assimilation, men vi skal yderligere dybere ned i materien.  

Børnene skal motiveres fra de mindste klasser i Carolineskolen;
de skal forholdes til, at det er en jødisk skole, hvor der lægges vægt på jødiske værdier.
Det er bydende nødvendigt at forældrene inddrages straks ved børnenes indmeldelse i skolen og meddeles, at der vil blive trukket på forældrenes ressourcer og accept af undervisningsform og jødisk, traditionel identitet. Når børnene forlader skolen, skal der omgående tages vare på dem.
De skal fastholdes i de jødiske kredse, og der skal optimal fokus på, at de forbliver indenfor i ”kredsen”.

De er vort fremmeste aktiv, - vor Menighedens fremtid.
 

DJS skal stadig forblive som en enhedsmenighed med plads til såvel ”kulturjøder” som til medlemmer med traditionel jødisk baggrund samt til medlemmer med stærk tiltro til religiøse værdier. Der skal levnes plads til alle, uanset hvilke forhold de må have til religionen. Men, - omgangspunktet skal være synagogen, - fundamentet, hvorpå vi fortsat skal videreføre Menigheden. En synagoge som fortsat harmonerer med de jødiske love  på et niveau i overensstemmelse med ortodokse menigheder. Uden dette, - må man frygte at den smukke, nyrenoverede synagoge i løbet af en kortere årrække vil ende som et beklageligt museum for jødisk liv i Danmark.


Mosaisk Vestre Begravelsesplads.
Der er ikke ofret nogen gennemgående interesse for at bevare denne institution intakt fra RS’s repræsentant i de sidste mange år. Vedkommende har været komplet usynlig, og de øvrige RS-medlemmer kan ikke klandres; - de har haft rigeligt at foretage sig med og på deres respektive områder. Kapellet trænger i den grad til at blive gennemgået m.h.t. til skader, og en fortløbende gennemgang af bygningen er nødvendig for at undgå forfald. De forhold der bydes de mange frivillige der deltager i forbindelse med Tahara og begravelser, er ikke tidssvarende og må forbedres. Der trænges i stor udstrækning udbedringer. Gravpladsens aktiver kan optimeres væsentligt. Mindre el. større områder der ikke er nedfældet/optegnet  til benyttelse, kan ved en detaljeret gennemgang udlægges til gravsteder med et væsentlig (også økonomisk) stort udbytte. I og med mit virke ved begravelser, bliver jeg ofte konfronteret af pårørende der ganske forståeligt giver udtryk om forbedringer af forskellig karakter, bl.a. som omtalt ovenstående. Løbende udbedres de mest nødvendige, aktuelle ad hoc opgaver ved hjælp af en frivillig og meget prisværdig indsats, - men disse opgaver bør optimeres, og en samlet plan bør fremkomme for Begravelsespladsens bevarelse som et værdigt minde om vore rødder, - om jødisk liv og virke her i Danmark, -

Dette vil jeg bl.a. gerne aktivt arbejde for, - og  medvirke til, til benefice for DJS.